Muižas vēsture

Viesu nams Skultes muiža  ir viena no bijušās Skultes muižas baroka ansambļa ēkām un ir kultūrvēsturisks objekts.

1739. gadā Rīgas birģermeistars Johans Šulcens,lai iekļūtu muižnieka kārtā, uzcēla pirmo baroka stila ēku kompleksu Vidzemē.  Agrākais Skultes muižas ansamblis sastāvēja no muižas kungu mājām, klēts, staļļa, graudu klēts, ratnīcas, kalpu, saimes un pārvaldnieka ēkām. Muižas kungu māja nopostīta 1910. gadā. Padomju laikos pārvaldnieka mājā bija ierīkota pienotava, bet citās ēkās mehāniskās darbnīcas un zāģētava.

Aizraujošu romānu par Skultes muižas vēsturi  gadsimtu garumā sniedz A. Kļavis grāmatā ,,Adiamindes āksts.”

putnins_v5041t2xMuižas vēsture